ravatorano

fifidianana filoha mpirenena 25 ocotbre 2013

ravatorano | 30 Oktobra, 2013 06:47

Inona ary no azo lazaina amin izao vaokapifidianana amin'ny ampahany vitsivitsy izao :

° ny CENIT aloha dia nanao ezaka tokoa nahafahana nanatontosa iny fifidianan iny na dia maro aza no azo kiainina tamin ireo fomba fiasan dry zareo teo amin ny fanaovana ny fanisana isan tokatrano.Manome ohatra fotsiny aho hoe teoa aminay izao dia nisy olona tsy teo fa niasa avokoa ny mpifidy ao amin ilay trano efa nolazaiko mba hiverina ny hariva na ny maraina be ireo mpanisa fa tsy nipoitra intsony! izay anefa no asa nampiandraiketina azy ireo mila fahamatorana be ny manao an io asa fanisana io mba hahazahoan ny olona manana ny kara pifidianany !

° ny teo amin'ny fanjakana indray dia izao : ny fokotany no tena nianjadian ilay fizarana ny karapifidianana izay tonga tara.tsy ampy ny fanentanana teo amin'ny fanaparitahana izany karatra izany sy indrindra ny fijerevana ilay lisitra raikitra mba hahalalana na tena voasoratra ao ianao na tsia.Izahay izao tsy nahavita fanisana teto amin ny fokotany nefa nanao ilay fanisana nataon ny cenit dia tafiditra tao ihany ny anarana ary nahazo karatra ho mpifidy soa amantsara !

° teo amin ny birao voatondro hifidiananay aloha dia nilamaina na dia tsy nandray anjara aza ny tenako fa kosa tonga teo ny hariva mba hijery ny fanisam bato sy ny voka pifidianana ! nahagaga ahy tokoa ilay izy satria raha ny propagandy nisy tety amin ny fokotaninay dia tsy nahita afatsy ny solotenan'ny kandidà Hajo,Edgard,Camille vital,Hery vaovao,ary Rolland ny tenako.Ireo no nanao fampielezan-kevitra tety sy nizara tee shirt ary nitaona olona hamonjy fara doboka tamin'ny andro farany.Gaga aho rehefa vita tanteraka ny fanisambato tamin ireo birao enina fa resin ilay laharana faha 33 dokotera robinson tamin ny 20-30% teo ireo kandida voatonona tetsy aloha ireo?Tsy azoko sa izay ilay hoe "ilay iraika lahy taloha"

Ety vinany loharanombato  kaominina Ambavahaditokana distrikan'Itaosy no misy anay ;

°ho anareo mpanao politika indray dia hita miharihary izao fa mbola maro ny malagasy na ny vahoaka mankafy an ingahy ravalo satria ilay laharana 33 dia noho izy no mahatonga azy amin io toerana misy azy izao io amin izao ! sa koa ve izany ilay antsoina hoe nanao "vote sanction" antananarivo ! asa aloha .Ny hita miavaka koa dia ny fandresen ireo kandidà hafa any amin ny faritra nihaviany avy toa andry Julien Razafimanajato any Sofia ry Voninahitsy any melaky sns...

Tsy maintsy hisy ny fiodinana faharoa ary mbola ampahefatry ny tena vokapifidianana izao voaray izao ka mety mbola betsaka ny zavatra hiova .

Anjaratsika malagasy indrindra ny fanjakana manana ny fahefana no milaza fa tsy maintsy hampidirina amin'ny lisi pifidianana ireo olona tokony hifidy nefa tsy tao ny anarany fa tsy ny olona avy any ivelany toa an dramatoa Fatima samoura no  sahy hilaza fa "azy ny azy fa efa nomena fotoana malalaka hijery sy hikarakarana ny mikasika ny fanisana sy ny fisoratana anarana ny vahoaka malagasy ka raha tsy ao ny anarany dia tsy afaka mifidy izy amin ny fiodinana faharoa".Asa anefa fa toa fanjakana manarka ambokony be fahatany ihany ty mijoro ity ary efa hita izany tao ho ao !

Ny tondrozotra na ny ravindalana ilaina ny fampiharana azy malaky dia malaky !

ravatorano | 17 Septambra, 2011 15:55

Sarasara tsy ambaka daholo ary isika mianakavy mamaky eto e !

Iaraha mahalala izany fa dia nanao sonia ny tondrozotra na ravin dalana izay napetraky ny vondrona SADC ny mpanao politika malagasy.Ny tena mahalasa ny sain ny mpanara baovao dia ilay andalana faha 20 ihany e izay mikasika ny mpanao politika nanao sesitany ny tenany na ankolaka izany na koa tsy antery fa ninian izy tompony natao.

Eo indrindra zany tsika.Samy manana ny heviny avokoa ny rehetra momba izay indrindra moa mikasika an i Ravalomanana.Amiko manokana dia aleo izy hody eto Madagasikara raha izay no faniriany sy tiany izy rahateo malagasy ka manana zo amin izany.Tsy hitako mihitsy izay olana fa anjaran ny fanjakana amin izao dia ny FAT izany no manapakevitra ny amin izay ho fandehany na ho samborin dry zareo izy araky ny dosie efa mande sy misy any na hiandry amnistie na koa avelany ho afaka miriaria eny.Ny FAT no tompon andraikitra voalohany amin izany ary anjarany izany no mametraka ao anatin ny mangarahara tanteraka ny momba izay na ny fikatsahana fitsarana tsy mitanila ary mahaleo tena hitsara azy na ny fiambenana azy tsy ho faty alohan ny fotoana na koa izay mifandraika amin ny fahafahany miaro tena amin'ny fitoriana izay hahazo azy ! Fiovana no novoizina tamin ity tetezamita ity ary tokony ho izay no hisy !

Aoka koa ireo izay nanana raharaha rehetra tamin'ny fitsarana mba hahazo ny zony aradalana momba izany aoka hisy marina ny fifamelana ara politika ary hibanjinana amin izay ny fampandrosoana ny vahoaka sy ny firenena.
Tsy tokony avela ho afa maina koa anefa ireo izay nihinana ny volam bahoaka tato anatin izao fitondrana tatezamita izao satria misy ary voalaza an gazety na antsoratra na ambava fa aminà tapitrisa amanjatony mihitsy ny vola alain ny minisitra sasany a amin ny tahirim bolam panjakana na orinasam panjakana entina mikarakara ny tenany na ny ankohonany.Anjaran ny FAT ihany koa izany indray ny filoha mpitarika azy mba tsy hisy intsony ny tsy maty manota na iza na iza.

Betsaka no azo ambara amin iny tondrozotra sy ravindalana iny fa miandry ny fampiharana azy aloha isika dia ho hita eo raha hiady hifandramatra ka hampiakatra totohondry indray ireto mpanao politika malagasy ary hifampihantsy mihitsy amin izao fizarana seza izao.
Hoy Ramafandrahona hoe éty semboko ty tsy omeko anao malala an" fa ny mpanao politikatsika kosa mamalana azy hoe " ty sezako ity e tsy meko anao ralala an é !

Soava tsara ah ! 

RAhampitso indray vao hamoaka ny tena heviny ny SADC mikasika an i Madagasikara !

ravatorano | 11 Jiona, 2011 09:22

Ela izay tsy nanoratako tamin'ity blaogiko ity zay;ny fotoana mihitsy no tsy nisy ary amizao somary manararaotra kely miditra eto.
Henjana mihitsy mantsy amin'izao ny fandehan'ny raharaham-pirenena satria izay neverina mba hamihiratra ny fiainam-bahoaka indray amizao no mitavozavoza fitondra ka mapiditra kizo ny vahoaka malagasy.Fiovana lalimpaka no nokasaina sy neverina fa hisy eto nefa dia toa ny omaly ihany no androany ary vao maika aza loza lavitra nohon'ny efa nisy 50 taona lasa izay raha mbola izao no mitohy amin'ny fanaovana sy ny fampiharana ny politika maloto eto amin'ny firenena.

Inona marina no nampihemotra an ilay "sabotsy mifankahita"? Tokony androany ry zareo SADC no nanome valiteny farany momba an i Madagasikara rehefa avy niheno ireo mpanao politika izay neverina fa mahasolo ny antoko 320 mmisy eto amintsika nefa dia nihemotra ho rahampitso indray zany.Ny antony ??? tsy haiko aloha fa dia ho fantatra eo ihany !

Asa kosa sao dia ny famoahan'ny parlementera eropeanina volavolan-kevitra izay mamerina sy manamafy indray ny tsy fankatoavany ny Fitondrana avon'ny tetezamita FAT izay milaza ny tsy fankatoavan dry zareo ny mpitondra amizao amin'ny fanomanana ny fifidianana.Eo koa ny hoe avy dia ny dinan'i Cotonou no ampiharina ary io dia tena manala amin'ny toeran'ny mpitondra amizao eo amin 'ny familiana ny firenena satria dia neverin-dry zareo ho mpanongam-panjakana ry FAT.Ny mahagaga ahy dia ity : nanome sazy ny FAT ny Komity eropeanina na ny CEE nefa tsy nisy nihatra ireny fa mbola afaka niriharia hatraiza hatraiza ny mpitondra ary ny filohan'ny tetezamita aza moa dia noraisin'Ingahy Juppé mihitsy raha nandalo tany la frantsa ! politika daholo izany ! Ny frantsay dia tsy taitra loatra amin'ireny nataon'ny parlementera eropeanina ireny raha ny filazan'ny ambasadaorony nefa za dia manahy fa matoa nihemoytra rahampitso ny famohahan'ny SADC ny valinteniny dia ao raha ary izay dia mampanontany tena hoe sao dia mba nohon'ilay fehikevitra navoakan'ireo parlementera eropeanina no antony voalohany amin'izany

Asa lahy fa dia ho hita eo ihany saingy ny vahoaka no sahirana sy mijaly amin'izao kirizy politika izao,ny vahoka no mibaby ny vokadratsin'izao ary ny vahoaka no vizana mialoha amin'izao fa ny mpitondra ve !!!! ao ny mamoaka fiara vaovao manjelatra be,ao ny trao vaventy ny sasany aza mihodina amin'ny jet! Tsy mada raid tsony fa madajetskinautik hahahahahaha

sahotaka tsisy fiafarany !

ravatorano | 29 Oktobra, 2009 11:56

Vao tsy ela dia tonga indray ny fanambarana fa teraka izao ny firehana faha dimy izay Ingahy Monja Roindefo no mitarika azy satria olona nanohana sy avy ao amin'ny antokony avokoa ireo tena mpikambana mafana fo ao anatin'izany.

Atao inona ary io firehana faha dimy io ?

Raha ny fanazavana re tamin'ny famelabelaran-kevitra izay nataon'izy ireo omaly 28/10/2009 dia natao indrindra izy io hanohana sy hitondra ny hevitra rehetra nataon-dry zareo "mpitolona" teny amin'ny kianjan'ny 13 mai ireny.Ka moa ve tsy efa voasolon'ireo firehana Andrinirina Rajoelina izany ? Eo indrindra no mahasadaikatra satria tsapa fa mifanohitra sy mifanipa-kevitra ry zareo ireo amin'izao indrindra fa hatramin'ny nanalana an'Ingahy Monja Roindefo ho Praiminisitra ka nanendrena an'Ingahy Mangalaza hisolo azy.

Raharaha ity seza politika ity ! Vao tsy ela akory izay no nifampilokaloka ny hiara-dalana mandrakizay,ary tsy hisy mihitsy hahasaraka ilay fiarahana ka na ho rivo-doza aza tsy hahasaraka azy saingy indrisy mantsyfa tao anatin'ny ora vitsivitsy monja dia tonga ihany ny nampoizina efa hatri'ny ela,tonga ihany ilay efa neverina fa hiseho satria tsapa fa mbola tsy ampy tosika eo amin'ny fihantrehana ny tena "ketrika " ara politika ireo milaza fa tanora mpitondra ao amin'ity fitondrana tetezamita ity amin'izao fotoana izao.
Ny fampiasana ilay teny hoe "vahoaka" moa amizao dia tsy hay intsony satrai izay miteny sy mitonona dia milaza mahazaka vahoaka avokoa nefa rehefa tonga tokoa ilay fitsapana izany dia miharihary toy ny tafika andrefan-tanana ny olona mandatsa-bato ho andry zareo.Rehefa tsy mahomby amin'izay dia milaza indray fa tsy ara-dalana sy tsy ara-drariny ny fifidianana fa mila ovaina izatsy lalana izatsy mila amboarina ny sata toy izao mba ho fifidianana madio sy mangarahara no misy.
Minoa ahy anefa ianareo fa rah tsy lany na mahazo vato kely amin'izay fifidianana ho avy eo ry zareo mpilalao politika ireo izay mibahana sy mitondra ny fanjakana malagasy amin'izao dia hirongatra indray izy ireo hitaky ny hamerenana ny fifidianana mandrapaha lany azy.

SAhotaka tsisy fiafarany eto raha ho toy izany foana !

Nodimandry i Rado

ravatorano | 17 Septambra, 2008 10:51

Tany anaty taxibe aho no nandre ny vaovao omaly maraina raha nilaza ry zalahy ao amin'ny kidaoana maraina hoe maty i Rado.Taitra ihany ny tena ary tena nalahelo tokoa na dia hoe efa "nahavita ny fihazakazahany" aza izy amin 'izao fiainana mandalo eto izao. Tsy hay ny tsy hanoratra eto ny soa azo tamin 'iny ray amandreny iny indrindra teo amin'ny fikajiana ny teny malagasy.Mbola kely aho dia efa nankafy ny tonokalo nosoratan'i Rado ary isan'ny poety malagasy ankafiziko izy miaraka amin'i Dox sy ny Avana Ramanantoanina ary Ranja Zanamihaotra.Mbola kely aho dia efa nahalala an 'izany hoe Georges Andriamanatena izany tamin'ny alalan'ireo gazety HEHY nentin'i Dada isan'andro vakiana ao antrano fa sady fialam-boly no fanitaran-tsaina. Efa taty aoriana efa nahazo taona koa ny tena vao mba nahita maso sy nifanatrika taminy ary dia tena tsaroako tokoa izay andro izay satria olona lehibe eo amin'ny asa soratra malagasy no tojo ny tena ary niresaka tamin'ny tena izao momba ny ho avi'ny teny malagasy raha sendra namoaka ny bokiny "ZO" izy.Tamin'izany no nahitako fa olona mafinaritra izy,azo ifampiresahana tsara ary tsy mitsahatra mihitsy ny manome lesona na anatra momba ny fikajiana hatrany ny teny malagasy mba "hananatsika ny maha isika antsika" . Miombona alahelo amin'ny fianakavaiana manontolo ny tenako sy ny fianakaviako ary tombon-dalana ihany ny azy da samy mbola handia izany fahafatesana izanya vokoa isika Ny vatany no ho lo ny soratanany hijanona ho lova tsy manampaharoa hanbeazana ireo taranaka ho vanona Mandrià ampiadanana ianao ray amandreny RADO

Bacc 2008 tohiny : Mbola mety hisy mpianatra ho afaka bakalorea indray zany raha izao no izy amin'ity taona 2008 ity !

ravatorano | 04 Septambra, 2008 07:47

Bakalôrea eto Antananarivo


Mbola mety hisy mpianatra ho afaka


Mbola mety hiampy indray izany ny isan-jaton’ny mpianatra ho afaka bakalôrea eto amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo.


Mbola mety hitombo ny isan’ny mpianatra ho afaka bakalôrea eto amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo. Nanao fanambarana, tao amin’ny RNM sy TVM mantsy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, omaly. Ny vontoatin’izany dia ny fanapahan-kevitry ny fanjakana hanamarina indray ny naotin’ny mpianatra niatrika bakalôrea farany teo. Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa nafonja ny delegasiôna nihazo ny haino aman-jerim-panjakana, omaly, satria nanotrona ny minisitra mpiahy ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola, ny minisitra lefitra misahana ny fampianarana ambony, ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ary ny minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono. Midika izany fa raha toa ka nisy naoty nifandiso dia hisy mpianatra ho afaka bakalôrea indray. Nanome toky anefa Rtoa minisitra fa tsy hokitikitihina intsony ireo mpianatra efa afaka.
Tsy mifampatoky ?
Azo antoka fa hahafaly izay mpianatra efa tsy afaka ary ho afaka indray sy ny ray aman-dreniny, indrindra hahababo ny fon’izy ireo izao fanapahan-kevitra noraisin’ny fanjakana. Somary nanaitra ny mpanara-baovao ihany anefa izany, raha tsy hilaza afa-tsy ny eny anivon’ny oniversite, izay nilaza ho tsy nahalala akory ny fanapahan-kevitra raha tsy efa nahare izany tamin’ny haino aman-jerim-panjakana.
Manoloana izany dia manitikitika ny saina ny hoe: tsy mifampatoky ve ny minisitera sy ny oniversite? Efa re siosio ihany mantsy fa nisy mpanara-maso tamin’ireny fotoana nitsarana ny fanadinana ireny.
Amin’ny lafiny iray kosa anefa, noho ny feo maro nandeha mikasika ny fivadibadihan’ny naotin’ny mpianatra dia nandray andraikitra hanazava ny sain’ny maro izany ny minisitera mpiahy.


V.R.

gazetiko

04/09/2008

ny baccalauréat 2008 !

ravatorano | 29 Aogositra, 2008 04:43

Vita ny fanadinana fa ny valiny no nandrasan'ny mpiadina tao anatin'ny fitaintainana .Izany dia vokatry ny fisalasalana nanobmoka teo min'ny "délibération" izay nolazaiana fa tsy ny mpampianatra rehetra no nisafidy azy.Iny eo ihany fa nanampy trotraka ihany koa ny fialzana fa nisy tsy nety teo amin'ireo milina informatika nanambarany ny isan'ny mpianatra.
Maro tamin'ny olona no nihevitra avy hatrany fa nety nisy "bizina" indray tao , d asa anefa raha efa tena lomorina amin'izany ny saim-bahoaka ka raha vao misy fahatarana na indro kely amin'ny vokatra toy itony dia lazaian fa misy "afera" ao !

Dia nivoaka afak'omaly alina izany ny vokatra teo amin'ny "série tecnhique",ary nilaza ny tompon'nadraikitry ny fanabeazana fa nitombo ny isan'ny mpianatra faka fanadianan.Nivoaka alina koa ny teo amin'ny "seria C sy D" ary teo amin'ny 47,37% teo no salan'isan'ireo afaka fanadianana.Nilazaina indray koa fa nihabetsaka ny mpianatra afaka tamin' ity taoana ity ary dia azo everina izany fa niakatra ny lanaj'ny fampianarana.

Fa ny mahagaga dia ilay vokatra izay avoaka tsikelikely?Nilaza ry zareo tao ami'ny office de bacc fa mbola tsy fantatra na anio na rahampitso no ho tafavoaka ny bacc "serie A1 sy A2".
Izany dia noho'ny tsy fetezan'ny milina informatika ihany !!!!!

Nisy aza tompon'andraikitra ao amin'ny fanabeazana nilaza hoe hatao ho fomba fanao indray ity mamoaka vokatra tsikelikely ity zany hoe avoaka aloha ny tekinika dia ny serie C dia avieo ny D dia avieo ny A1 dia farany ny A2 fa kosa tsy atao tara loatra ny fanaovana ny fitsarana ny fanadinana .

tsy hay tsony e!

miova sata miova andriana tokoa !

fa dia eo isika mahita izy !

fandalovana tany avaratra atsinanan'i Gasikara

ravatorano | 07 Aogositra, 2008 10:29

ravatorano
Nahafinaritra tokoa ny nandalo indray tany Sambava sy Maroantsetra tamin'ny herinandro lasa teo iny raha namita asa tany ny tena.
Madio ny tanana ao Sambava,ny lalana tsara ary ny ranomasina sy ny tora-pasika indrindra fa ny plge dia madio tokoa.
Ny trano fandraisam-bahiny moa nalalaka tsara na dia efa fotoana'ny fialan-tsasatra aza izahay no nandalo tany.
Ny nanaitra ahy tao aloha dia ny famarotana "cochon de lait" amidy eny ambony akalana izay mbola tsy fahitako mihitsy , eo akaikin'ny central bank eo no misy azy ary tsy lavitra eo koa ny patisserie izay tazonin'ilay joba kely metisy sinoa izay !
Amin'ny alina dia tena maizina ny arabe fa tsy misy jiro mirehitra toy ny tanan-dehibe rehetra.Asa na ny commune no tsy manefa ny volan'ny jirama na ny foto-drafitrasa mihitsy no tsy maharaka fa tamin'ny fandalovanay tany aloha dia maizina ny arabe.
Tsisy delestage nefa any !
Tsy ahitana trondron-dranomasina koa any fa mahery ny ranomasina ary tsisy mpiandriaka.Ny trondron-dranomamy toy ny carpe sy tilapia dia tena ao amin 'ilay ilaza azy mihitsy ary eo akaikin'ny BOA eo indray zareo no hita amin'ny folo ora maraina iny.
Nahafinaritra ny nandalovana tao Sambava na tsy naharitra afatsy telo andro ihany aza.Ny asa vita ny tena nahazo rivo-dranomasina.

Tao Maroantsetra indray dia escale no natao tao na dia somary naharitra kely aza fa nahafahana maimaika nitsidika ny tany antanana sady sambany mba nanaitsaka an'izany hoe maroantsetra izany e !

Ny famadihana : efa mihavery ilay tena fomban-drazana fahiny.

ravatorano | 05 Aogositra, 2008 09:27

 

Tonga indray ny vanim-potoana ny famadihana !

Raha nandeha tamin' iny lalampirenena faha fito iny aho, hatranyFandriana,Ambositra niakatra aty Vakinakaratra ka hatreto ambatolampy dia indreny ny setroka miakatra ny tanana feno olona mivorivory amin'ny tanana ambanivohitra: ao ny misy mpitsoka mozika ao ireo izay efa somary moderina kokoa ka mapiasa ny fitaovana entin'ny aratra toy ny "matosy matanjaka be" arahin'ireo tovovavy mpandray (hotesses)izay tazanay teo ambohimandroso !

Amizao fotoana izao dia efa natao hilaozan'ny toetr'andro izay fomba amam-panao izany ary napetraka ho finoanoampoana aza.Maro anefa ny antony nahatonga ny Ntaolo fahiny nanao ny famadihan-drazana io ary singaniko manokana eto ny fivoriambe sy fihaonan-dehibe ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Maro amin'ny fianakaviana malagasy no mieli-patrana eran'ny Nosy ary sarotra ihany ny hifankahitana matetika nefa rehefa tonga ny ankaratsiana na ny fifaliana dia vory lanona ny fianakaviana miatrika izany , ary ao anatin 'izay ny famadihana.Rehefa tonga mantsy ny famadihana dia vory ny fianakaviana manontolo,tonga eo avokoa ny  ray aman-dreny lehibe ka hatrany amin' ireo dimby sy fara zafy,zafiafy mba hifankahalala amin'ny havany,mba ho fantatry ny havany.Izany ihany koa dia nentina hanomezana lanja ny fianakaviana sy ny fifamatorana misy eo aminy satria ny fianakaviana malagasy dia mivelatra tokoa ary rehefa hoe havana izay dia mahafoaka fihavanana lalina izay.

Ny famadihana anefa amin'izao fotoana izao dia lazaina fa mandany vola ary mambotry ny olona na fianakaviana mbola mifikitra amin'izany.Ekeko tokoa ny fisian'izay ary tsy azo lavina.
Ao koa no miteny hoe manompo sampy ny olona manao ny famadihana fa miresaka amin'ny maty,maka tso-drano amin'ireo razana izay efa maty ireo,manome hasina ireo razana ireo bebe kokoa nohon'ny fivavahana ary lazaina aza fa mifanohitra amin'ny fivavahana kristianina ny famadihana.
Tiako ny hisarihana ny sain'ny mpamamky anefa fa azo atao ny tsy mandany vola be amin'ny famadihana fa io arakarak'izay ataonao ihany fa tsy voatery hamono omby na kisoa marobe dia maka mpihira gasy sy mpitsoka mozika vao azo atao hoe mamasika.amizao dia efa misy ilay antsoina hoe"famonosan-damba" izay asolo ilay teny hoe famadihana satria ny famonosan-damba hoe tsisy fomba arahina toy ny fitetezan'andro,ny fiantsoana fanahy ny andro mialohan'ny famandihana,ny fanasana ny fianakaviana ho vory lanona fa kosa dia tonga ny daty izay voatondron'ny mpianakavy dia sokafana ny fasana dia avoaka ny razana dia fonosiana dia samy miala avieo.Tsotra tokoa izay nefa mahavery hasina indray ilay maha fomba amam-panao azy, mahavery haja ilay nentin-drazana.
Maro ny seho entin'ny famadihana io tamin'ny fotoana mbola nampiroborobo azy satria ankoatran izay efa voalazako tery ambony dia eo koa no ahitana ny fanaovana ny "ateri-kalao" izay iankinan'ny fifanajana sy ny fifampifehezana ao amin'ny fiaraha monina malagasy.Io dia arakarak'izay ataonao amin'ny olona ihany no averiny aminao.

 

Maro indry ny maty sy naratra tamin 'ilay lozam piafamoivoizana izay nitranga tany Ihorombe Ihosy omaly maraina

ravatorano | 29 Jolay, 2008 05:59

Ihorombe
Mpandeha 10 maty tsy tra-drano

 
Nitrangan-dozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray, omaly maraina tamin'ny 6 ora sy sasany, tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny. Kamiao lehibe iray mpitatitra legioma no niharan-doza tamin'izany, ka mpandeha 10 no indray namoy ny ainy teo no ho eo. 16 kosa no naratra, nalefa ao amin'ny hopitalin'Ihosy. Ny 12 amin'ireo, raha ny fanazavana azo avy tany an-toerana tamin'ny fifandraisana an-tariby tamin'ny komandin'ny kaompanian'ny zandary ao Ihosy, ny kapiteny Théodule Ranaivoarison, dia tena voa mafy tokoa. Mbola atahorana, araka izany, ny toe-pahasalamany. Ny efatra kosa voalaza fa efa mahatsiaro tena tsara ka tsy misy ahiana intsony.
Tsy mbola fantatra mazava, raha ny fanazavana azo, ny tena antony nahatonga ny loza. Hiaka-piakarana amin'iny an-tampon'Ihorombe iny mantsy ilay fiara, raha avy niala kely ny tetezan'Ikelivondraka, no nisehoan'ny loza. Nivily tampoka izy ary nidona tany amin'ny vodin-tendrombohitra. Dia nivadika nony avy eo.
Legioma nalaina avy tao Fianarantsoa, milanja hatrany amin'ny 10 taonina any anefa no nentiny. Nisy tamin'ny gony, nisy ny tamin'ny garaba, ka ireo no indray nianjera, nanindry an'ireo mpandeha.
Voalaza fa ankizy eo amin'ny dimy ka hatramin'ny enin-taona eo ny enina tamin'ireo namoy ny ainy.
 

Nirina Rakotoson
Date : 29-07-2008

L'express de madagascar

 

Araky ny voalaza io izany dia fiara mpitondra entana no nitondra mpandeha ary izay no niaran-doza.Hita fa tena tsy nisy mihitsy fitandremana ary ny loza moa tsy hay mialoha ka raha tsy efa mitranga izay vao hita ny tsininy tamin'ny tsy fanaranhan-dalana.
Ireo mpandeha no tena voa mafy namoy ny ainy tsy fidiny.
Mirary fiononana ho an'ny fianakavian'ireo namoy ny ainy.

 

Nodimandry anio maraina Ingahy Herizo RAZAFIMAHALEO

ravatorano | 25 Jolay, 2008 08:07

Nodimandry anio maraina  ny Filoha Mpitarika ny Antoko Leader Fanilo izay Andriamatoa Razafimahaleo Herizo .Raha tsiahivina dia efa narary izy ary natao dialyse teny amin'ny Clinique Ilafy.Noho'ny fiombon'ny aretina nefa dia tafiditra atamin'ny "etat comateux" izy alohan'izao fahafatesany izao.
Mirary fiononana ho an'ny fianakaviany sy ny Antoko leader Fanilo .

le milieu du sport automobile est en deuil

ravatorano | 25 Jolay, 2008 06:54

Quatre membres du club du rallye automobile FMMSAM(Firaisan'ny Malagasy Mpanao Spaoro aotomobilina sy Moto): Gaston Ramaroson le S.G du club,Rarivoheriniana(Rivokely le co-pilote de Laza dernier vainqueur du rallye SRK du 12/07/2008),Alain Sam pilote (frère de Papale)et John Rahamefy ancien pilote et membre du staff du club.

Ils ont raté un virage avant à l’approche d’un pont à la sortie d'Ilempona et s'est immergé dans le fleuve avec leur voiture 4x4.Les quatre disparus deux pilotes et deux officiels du club avaient entamé pour le compte du club un road-book ou la reconnaissance du parcours pour Antanifotsy.

Notons également que Gaston Ramaroson est le frère d'Alain Ramaroson ancien ministre du Commerce sous l'égide de Mr Zafy Albert.

Tsy ho ela intsony dia ho hita izay hatao amin' ireo zaza siamois malagasy vao teraka farany teo !

ravatorano | 19 Jolay, 2008 08:39

ImageIray volana anio ny nahaterahan’i Mahalatsa sy Mahagaga, ireo zaza kambana miraikitra kibo avy any Amboasary atsimo, teraka tamin’ny 19 jona 2008. Mihamahazo aina ankehitriny izy roalahy satria efa nahatratra 4kg omaly ny lanjan’izy roalahy mitambatra, tao amin’ny « Pavillon Ste-Fleur », araka ny nambaran’ny Pr Andriamanarivo Mamy Lalatiana taminay. Tsahivina fa 2,8kg monja ny lanjan’izy ireo tamin’ny tonga teto Antananarivo.
Amin’ny herinandro ambony dia hidinika ny amin’ny hirosoana amin’ny fitarafana azy ireo amin’ny « scanner » ireo mpitsabo, raha ny “échographie” no efa vita, andro vitsy taorian’ny nahatongavan-dry zareo teny amin’ny HJRA. Antony nanemorana ny fotoana handinihana akaiky ny momba azy ireo (taova iraisana raha misy sns) ny lanjany kely loatra sy noho izy ireo marefo.
 Mikasika ilay zokin’izy ireo lahy 3 taona, dia mbola tsy mahamaika an-dRtoa Anjaramena, reniny ny hampiakarana azy aty an-dRenivohitra avy any Amboasary atsimo noho ny toetr’andro tsy mitovy, hoy ny senatera Kaleta. Mangatsiaka eto afovoan-tany amin’izao fotoana izao ary mety hanahirana ilay zaza. Tsy milaza anefa izany fa hisaraka maharitra amin-dreniny ity zaza ity.
Voalazan’ny mpitsabo mantsy fa any amin’ny faherintaonany any ho any ireto kambana ireto vao mety hodidiana. Izany hoe hijanona eto Antananarivo mandritra ny herintaona mahery izy telo mianaka miaraka amin’ny renibeny. Mbola hampiakarina araka izany ilay zokiny fa ny fotoana no mbola tsy fantatra.

nosoratan'i


Jocelyne Randrianary

nalaina tao amin'ny

gazetiko

nivoaka ny

19/07/2008

Ravan'ny 15 Maki Malagasy ny Zebres avy atsy Botswanais teo amin'ny lalao rugby tamin'ny asabotsy lasa teo tetsy mahamasina

ravatorano | 14 Jolay, 2008 05:07

Resin'ny 15 Maki Malagasy tamin'ny isa mavesatra ny Zebre Botsowanais omaly raha nifandona teo Mahamasina ry zareo tamin'ny sabotsy lasa teo ary tamin'ny isa 45 nohon'ny 15 izany !
Hita fa niova tokoa ny fomba filalaon'ny Maki tamin ity indray mitoraka ity.Na ny mpilalao aza dia niova koa satria nampiditra ireo mpilalao vaventy toa andry Douglas sy ry Ibrahim ry zareo teo amin'ny lohalaharana na ny "avant".
Ary dia mbola tamin ity lalao ity koa no nahitana baolina nentitanana ka ny avant ireo goavan no nahavita izany .Io baolina io dia nentin'i Ibrahim ary nofaranan'i douglas tamin'ny tanjaka be mihitsy.Tena nilay ny nahita izany satria sambany hoy aho.
Ny gazety miseho isan'andro nivoaka androany dia inoako fa hilaza sy hitantatara io vokatra io.
Ny nahatonfa ny baolina enti tanana na essai moa dia ry Ibrahim,Bienvenu(Bien),Edgar(Douglas),Sidonie(Biby),ary tsy adino ny mpitsara baolina dia i José.
Nahazo bonus isika malafasy satria nahavita essai nihoatra ny efatra ary isika izao no voalohany ao amin'ny goupe misy an i Botswana,Ouganda ary Madagasikara.
Any Ouganda indray ny fihaonana manaraka amin'ny volana aogositra ho avy izao ary mila manao sahala isika dia afaka hilalao ny dingana manaraka indray amin'ny fifanintsanana amin'ny CAN sy ny coupe du monde ho avy izao.
Misaotra ny mpijery tonga marobe nanohana ny ekipa, misaotra ny mpilalao nitondra fandresena ary koa ny mpanazatra ,misaotra ny mpanohana rehetra ihany koa e !
Ho ela velona anie ny Maki Malagasy

le petit Tombotsara Ambinidrazana est sauvé grâce à Diana Chama et beaucoup des gens !

ravatorano | 11 Jolay, 2008 10:14

Selon le Professeur Clément Andriamamonjy, chef de Service et traumatologue à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Ampefiloha,Tombotsara Ambinindrazana a été operé avec succès le 10 Juin dernier.

Il souffrait d’une méningo-encéphalocèle fronto-nasale !ouups !

La maladie est une malformation congénitale crânienne et causée par une défection osseuse.

Le cas de méningo-encéphalie est très rare. De 2005 à 2007, il y en a eu 13. 2 cas en 2005, 6 en 2006, et 5 en 2007. De 2001 à 2004, 21 cas ont été enregistrés.
Diana Chama étudiante en journalisme à Mahajanga a vu le bébé et  a lancé un appel à la solidarité pour aider le petit et sa famille afin qu’il puisse se faire opérer.

Mille merci à ceux qui contribuent de loin ou de près à cet opération d'aide à Kamba !

Gidragidran'ny mpianatry ny Oniversité Toamasina : Antsiranana sy toliary

ravatorano | 09 Jolay, 2008 10:42

Araky ny vaovao reko tamin'ny radio Don Bosco anikeo maraian dia nisy fifanjevoana naharatrana mpianatra anakiray tao amin'ny Oniversité Barikadimy Toamasina omaly.

Nifandona tamin'izany ny mpianatra avy any avaratra Antsiranana sy ry zareo avy any atsimo Toliary.Ny niatombohan'ny ady aloha dia resaka joba na sipa na tovovavy iray.Rehefa naharesy tamin 'ny lalao basket ny ekipan'ny toliary dia nanao fetifety sady toliary koa tsy miroro ary dia nahazo sipa avy any avaratra "niaraka nidance tsapiky sy kilalaky"(za no mamorona an'io an! ).Somary taitra sy tezitra ny ndaty avy any atsimo reefa nahita izany ka nisavoritaka kely ny tao amin 'ilay trano filanonana nefa dia nitony ihany.
Avy teo anefa dia raikitra indray ary nitohy tany amin'ny cité U ny gidraka ka nisy mpianatra avy any avaratra Antsiranana no voan'ny vely kobay ka vaky ny lohany ary dia nobondana ny valahany tratran izany.Nahare sy nahita an iny ireo gaolahy avy avaratra dia nangataka mba homen ireo ndaty avy any atsimo ny anaran ireo nahavita nively ny namana mba ho faiziny nefa dia tsy nety nanolotra ilay na ireo nahavanondoza ry zalahya vy any atsimo.Noho izany dia raikitra ny valifaty raikitra ny tora bato sy ny sisa ary niditra antsehatra mihitsy aza moa ny EMMO/NAT toamasina nandamina ny raharaha ,teo ihany koa ireo tompon'andraikitra amin'ny Oniversité any Toamasina nanao ny fandaminana.

Ilay mpianatra avy any avaratra voa mafy ka nolazaiko tsy nahatsiaro tena tery ambony iny zany zizao efa mba nihatsara ny fahasalamany satria efa vita ny radio,efa nizaitra ny tataka teo amin'ny lohany ary efa mahatsiaro saina ranamana.Mirary fahasalamana ho an ilay voa mafy ary koa enga anie mba hitony sy hilamina amin 'izay ny ao amin'ny Cité µBarikadimy ao satria efa betsaka ny mpianatra avy any antsimono efa nibata entana niala tao nohon'ny tahotry nyv alifaty ho avy aminy na dia tsy nanao 'inona n'inoana aza ry zareo izany hoe tsy niray petsapetsa tamin' ireo mpiray fihaviana taminy izay namely kibay ilay tovolahy avy any avaratra.

haverina indray izany ny fanagasiana

ravatorano | 08 Jolay, 2008 06:51

nisy gazety nivoaka omaly izay nilaza fa haverina ny fanagasiana.

Vao niseho io dia maro indray no nioro-koditra hoe hiverindalana indray ve isika.Tena izany tokoa ve raha haverina ny fanagasiana ? amiko dia mila fandinihana lalina ny momba izany .

tsy ratsy akory ny fanagasiana fa ilay fampiharana azy amin'ny fampianarana no mila ezaka sy fanatsarana betsaka ary koa fampiofanana ny mpampianatra hikirakira izany fanagasiana izany

raha nyu eo amin'ny ara panjakana dia rariny loatra raha ny taratasy rehetra ara panjakana dia atao ami'nny teny malagasy avokoa fa tsy hoe teny frantsay na anglisy no mibahana amin'izany.Amizao mantsy toa mirona loatra amin'ny fampiasana ny teny vahiny isika eo amin'ny antsoina hoe taratasy arapanjakana.Ny hitako aza moa raha mikasika ny asako manokana eto izany dia saika teny anglisy avokoa no andikana ny taratasy rehetra ary dia sahirana ilay malagasy kely izay mpiasa majinika tsdy nanovo fahalalana momba ny teny anglisy .Raha teny malagasy anefa izao ilay izy dia tsy nanaosarotra akory ranamana fa vay dia nikatroka tsy nihambahamba hany ka farany dia navelany teo ilay asa fa mbola hitady mpandika teny ono izy.Teo no raikitra ny adihevitra hoe tokony hianatra teny vahiny hafa ny mpiasa teo no nilaza fa andevozin'ny teny vahiny loatra isika ka na taratasy natao ho an'ny samy isika aza dia lasa ny teny vahiny no ampiasaina amin'izany.Dia samy nihazona ny heviny fa tsy nety vita ilay resaka. 


Ka amizao hiheverana ny famerenana ny fanagasiana izao dia inona ary no tena tsara tokony ho atao mba hahamendrika kokosa ilay tany malagasy amin'ny fampiasana azy.

fanafihana eny amin'ny lalampirenena fahafito !

ravatorano | 07 Jolay, 2008 09:17

Mitaintaina izay tsizy ny tena rehefa mandeha amin'iny lalampirenena fahafito iny mianga eto Antananarivo izany ka mipaka hatrany toliara.
Ny tena atahorana aloha dia ny manelanelana an'Ambositra sy Fianarantsoa sady amin 'ireo toerana ireo no tena fanaovan dry ilay tsy vanonana mpandroba ny asa ratsiny.
Vao miainga eo Ambositra ny tena indrindra fa efa hariva sy manomboka maizina ny andro ka hiditra ny alina dia efa indreny fiara maro mifampiandry eny Ivato centre na ao antsimo keliny ao, mifampiandry manao "caravane" ka misy hatramin'ny fiara folo mahery any no indray miaraka ary ao avokoa na ny katikaty izany na ny mazda sy toyota mpitatitra na ny fiara tsotra !Atao ahoana fa mamy ny miaina ary aleo misoroka toy izay mitsabo hoy ny fitenenana.

Amin'ny ankapobeny aloha dia matoa misy ny fanafihina dia efa fantatry ny mpanafika mialoha fa misy azo raisina any , misy olona mitondra vola be avy nivarotra omby na nahavita afera na ...misy vola b any antsikinana e ;mahalana anefa no misy fanafihina ka hoe fandrobana olona entina amin'ny taxi brousse fotsiny ka tsy ahitana fananana betsaka akory.

Na izany aza dia miorikoditra ny mpampiasa iny lalampirenena iny isaky ny mandeha amin'iny ka na misy volabe na tsissy dia manaintaina foana, efa misy zandary ihany eny rehetra eny nefa raha ny eo ambatofitorahana aloha dia tena misy toerana tena kizo be mihitsy ka eo ry zareo matetika no manao ny asa ratsiny , toy izay koa eo ambalamanakana ary dia tsy nataotao foana ny anaran'ireo tanana anakiroa ireo !

 

fankalazana ny fetin'ny 26 jiona 2008 teny amin'ny lalampirenena fahafito iny !

ravatorano | 30 Jiona, 2008 15:31

Niainga maraian tamin'ny valo sasany teo fianarantsoa izahay ary hihazo an'antananarivo ny 26 jiona 2008 teo.Vao teo Ivoamba sy andohanisana ary Iboaka defa tomefy olona ny arabe , feno olona manao akanjo marevaka tokoa !Teo alakamisy Ambohimaha dia feno olona koa ny arabe ary nitohana mihitsy aza moa nandritry ny atsasakadiny mùahery satria nandalo teo tamin' izay ny mpianatra hanao "defilé" arahin'ireo kartie mobily .Toy izany koa ny teo Ambohimahasoa izay vao lavidavitra ny tanana defa re mitatatata ny fanamafisam peo amin 'ireo hira betsileo mihetsiketsika tokoa ary dia efa raikitra ny fandihizana antsena sy ankalamanjana na dia efa atoandro be aza !

Teo amin'ny commune rurale Camp Robin no tena nahafinaritra no nijery ireto kartie mobile amin'ny famamiana maitso tanora vaovao be arahin'ny kapa kiranyl mainty izay vaovao koa.Ny zandary efadahy eo anoloana milanja ny basy sy ny sainam-pirenena ary mamarana ny filaharana ny mpianatra ao amin'ny EPP sy ny ceg.Zany tokoa ny fety sy matso anyAmbanivolo rehetra any ary tamin' iny lalana iny dia nitovy tamin 'izay avokoa na ny teny ambalamanakana , na ny teny ambatofitorahana, na teny Ivato centre koa aza .

Ny tena nitovizany koa dia feno olona mamo ny toerana rehetra izay nolalovina ary raha mirafarafa mandeha mafy ianao dia atahorana hanao accident fa be no mivembena eran'ny lalana ka dia naleo nilamina hatrany fa ny tonga ihany no noharabaina. 

Efa tolak'andro izahay no nandalo an'Antsirabe rehefa vy nisakafo teo Soavina.Ny tena nahagaga dia tsy nisy hotely nivoha tamin'iny lalana iny fa fety ny andro ka nikatona avokoa ry zareo hany ka sarotra be vao nahita hanina ny tenanay.

Nanomboka teo Ambositra no niakatra aty Antananarivo dia efa hafa indray ny hetsika amin'ny fety satria efa misy ny "podium" natokana ho amin'izany ka tsy tazana eran'ny lalana intsony ny vahoaka hitanjozotra toy ny tany antsimo fa efa samy mahita ny toerana halehany avokoa.

 Za manokana dia nahita fa nilamina iny fety ary nahafinaritra ny tena satria zava baovao no hita na dia fahoriana aza no nidinana tany fianarantsoa sy ni niakarana taty Antananarivo !

Nitondra fakan tsary ihany fa tsisy pellicule ilay fakatsary numerika dia low bat dia tsy nahazo fa najavona avokoa izay nalaina nefa tena tsy ahita ny toy ireny impiry intsony !

 

Mpitsabo izany izao no hitantana ny ministeran'ny fanatanjahatena manomboka izao !

ravatorano | 24 Jiona, 2008 05:02

Raha nanao ny fivoriana mahazatra azy ny filakevitry ny governemanta dia nanendry an'Andriamatoa Jean Louis Robinson ho minisitry ny fanatanjahan-tena.
Izy moa dia mpitsabo ary efa minisitry ny Fahasalamana teo aloha ary efa nitazona ny filohan'ny Holafitry ny dokotera malagasy.

Tamin'izany fanendrena izany no nitenenan'Atoa Marc Ravalomanana Filohampirenena fa hatao laharampahamehana ny fanatanjahatena fa tena tsy lasa intsony ny mahita antsika malagasy "mba tsy hitenenana hoe mitana ny rambony fa manakaiky ny farany" ka dia nanohy ihany izy hoe " mila fanavoazana malaky sady haingana izany ary azo tsapai tanana ao anatin'ny fotoana fohy" Nanaiky moa ny minitra vaovao hanatanteraka ny asa ary dia hanao fanamby lehibe izany mba hanatontosana izany asa izany.

Ny praiministra rabemanajara moa dia nanome toky ny filohan'ny repoblika fa dia hanao adidy masina mba hampandroso ny fanatanjahan-tena eto Madagasikara

fetin'ny fahaleovan-tena : aiza no hatao ny matso ?

ravatorano | 23 Jiona, 2008 09:01

Efa velombolo avokoa ny olon drehetra amin'ny fahatongavan'ny fetin'ny 26 jiona izay ankalazana ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara.Ho vitsy ihany anefa ny akoho amam-borona ho ripaka aminj'ity taona ity satria vitsy koa ny olona mana katao hahavita hividy an 'izay amin'izato fahalafosany.Tsy izay anefa no tiako hambara eto fa momba ny mantso izay tontosain'ny tafika ho fanomezam-boninahitra io fety malaza sy manatantara io.Tsisy izay tsy nahare angamba fa nandeha bb eto amitsiska eto Madagasikara fa hatao any Toamasina ny matso lehibe izay fanao eo Mahamasina.Hatramin'izao aloha dia mbola siosio izany ary resaka miely fotsiny fa tsy tena mari pototra nefa mampisy fanontaniana ihany satrai nahoana hoy ianao : eto Antananarivo aza ny tafika mitambatra mbola tsy nanao famerenana teny Mahamasina na dia efa tokony ho nanao zany teny aza zareo araky ny efa fanaony isan-taona.
Ny mpikarakara ny lanonana toy izao dia mbola tsy nandrenesan-teny ihany koa momba izany.Ny lehiben'ny faritra Antsinanana moa dia nilaza ihany koa fa mbola tsy nahare sy nahazo baiko hikarakra ny lanonana any toamasina.
Ka aiza ihany ary no hatao io mantso io ?
Mety gaga isika hoe inona moa izay mantso ? na aiza io na aiza no hanaovana azy ve tsy mitovy ihany? na any manakara io no atao na any antsirabe na any vohiposa na anay morondava na any antsiranana na toamasina moa ve tsy eto Madagasaikara ihany ?
Marina izay fa tanana eto Madagasikara daholo ireo voatanisa ireo ary tsy amapahafiriny aza ireo.
Aza hadino nefa fa na aiza na aiza eran-tany dia ao amin'ny renivohitry ny firenena iray no ankalazana sy hanaovana ny matso lehibe fanaon'ny tafika ao amin' ilay firenena.

Dia ho sanatria ve ka ho any Bordeaux na marseille na Nantes na toerana hafa koa no hanaovana ny matso fanaon'ny tafika frantsay ao Paris ilay fijerinay amin'ny telé foana rehefa 14 jolay.

Torak'izany koa ny firenenan amarikanina na saoudianina na anglisy !

Eritreritra mba sdendra nandalo iny fa dia ho hita eo ihany ny tohiny ary dieny izao ny tenako dia mirary antsika mianakavy ho tratry io fety io ary hankalaza izany ao anatin'ny firavoravoana sy fifaliana avokoa e !

ravatorano

 

manodidina ny fanampiana ny traboina !

ravatorano | 28 Febroary, 2008 05:27

tena nitondra takaitra mafy ho an'ny mponina teny amin'ny faritra iva tokoa ny fandalovan'ny andro ratsy na cyclone Ivan iny teto Madagasikara .
Ny faritra iva moa no tena voa mafy teto Antananarivo.
Deraina ny filoham-pirenena nitondra ny fanampiana ho an'ireo traboina ireo.Ankasitrahana izany fihetsika izany ary dia mahafaly ny olona tokoa na dia fanampiana hany ho fanampiana ihany aza.
Manarak'izany dia eo amin'ny fizarana ireny fanampiana ireny no maha be menomenona ny traboina ary maro koa ny tsikera manodidina an'izay.
Ny ahy ny mba hany teniko dia ity tsara sy mendrika ny asa soa fanampiana ireny traboina ireny fa tsara kokoa ny nanao vinavinan'asa mialoha mba tsy hisian'ireny fahavoazana ireny.
Raha nozaraina vola be toa ireny ny traboina tsy nety ve raha nanaganana trano tamin'ny toerana hafa tsy akaikin'ny rano na fefiloha ry zareo na ety amin'ny faritra "avo" fa tsy eny amin'ny lazaian fa faritra "iva" eny foana.Raha natambatra ny vola tamin'ireny fanampiana ireny tsy nahavita trano izay tokony ho azy ireo ve izany ?
raha vitan'ilay mpompera ery andralanitra ve tsy ho vitan'ny fanjakana e ! izaho mino fa vita fa mbola tsy any aloha ny "priorité" angamba fa mbola zavatra hafa nefa "aleo misoroka toy izay mitsabo ".

mangina ny andron'ny roa janoary 2008

ravatorano | 02 Janoary, 2008 09:29

ravatorano
Andro fiasana anio roa janoary valo sy roa arivo.
Mangina tokoa satria ny olona saika naka fialan tsasatra daholo (saika congé annuel avokoa).
Ny taxi be zany dia tena malalaka ery,ny fitohanan'ny fiara dia ohatran'ny hoe nofy fotsiny fa dia malalaka ny arabe.
Ny fako no mivangongo eraky ny lalana izay aleha na dia efa mandray ny andraikiny aza ny ao amin'ny commune ao.
ny orana koa nanao izay ho afana ka tena nandreraka ilay nivoaka kle fa naleo d nanamafy tao ambovo miaraka amin'ny jus sy ny tsaky ary ny alokaola tsy adino.
Famalalaka wa ny taxi be e!efa mimenomenona sahady ry zalahy hoe ho ratsy indray zao ny kandra fa vitsy ny olona mivezivezy ! nefa tokony izao no fotoana hanamboaran dry zalahy sy hanaovany revision ny fiarany mba hahafanan dry zareo mampiasa azy hampahatoniana bebe kokosa satrai tsara ny manana fiara miasa tsara voatra sy vita vizity tsara koa

tonga soa enao ra 2008

ravatorano | 02 Janoary, 2008 06:45

Na dia tao anatin'ny orana mikija aza no niandrasana ity taona vaovao ity dia mino aho fa tso-drano ihany izany ary ho taom-pahombiazana ho antsika mianakavy ra 2008.

Eto dia mirary soa , fahasalamana,fahombiazana ho antsika namana rehetra izay mamaky ity lahatsoratra ity aho.Ho taona Zina ho antsika anie ity taona ity !

Ny mampalahelo dia ny fitomboan'ireo traboina eto antananarivo izay eo ami'ny zato isa isan'andro eo araky ny vaovao navoakan'ireo mpikarakara izany satria niakatra betsaka ny rano ary fefika ny tanana ambany hono izany.
Na izany aza dia tsy mbola atahorana hono ny tena fiakaran'ny rano sady mba tsy avy koa ny orana omaly naraina sy ny tolak'nadro fa mba nanaja ny voalohan'ny taona ny ranonorana ka mba niato kely izy izany e

Izany fahabetsahan'ny orana izany dia vokatr'ilay rivo doza mananontanona an'i madagasikara avy any atsimo andrefana any any akaikin'i belo sur tsiribihina any, avaratra an'i morondava any , soa lahy fa efa aty antananarivo ny tenako fa sahirana raha notratran'izany tany ampanaovana asa tany morondava tany marina moa ouh !

 

tsara ny mialokaloka !

ravatorano | 28 Desambra, 2007 09:56

ravatorano
toy izao izahay rehefa mialokaloka avy namboly hazo !
toy izao koa izany no tombotsoa voalohany azo avy amin'ny fambolena zanakazo raha fihinamboa moa izy dia sady azo ialofan no azo hohanina ny voany !
koa amin'izao fisokafan'ny taom-pambolena zanakazo izao dia tsara ny manentana antsika rehetra mba hanao izany adidy masina ho an'ny tanindrazana izany mba ho maintso mavana indray no tazana eny antsefatsefan-tendrombohitra eny ary mba ho ara-dalana ny rotsak'orana sy ny hafanana fa tena tsy an'erany mihitsy tamin'ity taona ity ,izay vao manomboka ihany ny hafanana

fandalovana tany amin'ny faritra atsimo andrefana iny !

ravatorano | 22 Desambra, 2007 11:37

Sendra mba nandalo nanao fitsidihana kely naharitra herinandro tany amin'iny faritra atsimo andrefana iny ny tenako tamin'ity herinandro mifarana ity.
Ny tsapako voalohany indrindra dia ny hafanana satrai vao teo amin'ny fitodiam piaramanidina fotsiny teo Morondava ny tenanay dia efa tera tsemboka be satrai vao maraian dia efa 27°C ny hafanan satrai tamin'ny valo ora maraina aho no tonga tany.Ny atoandro izany moa dia nahatratra 33°C mihitsy, ny tena efa sola ka dia nandaitra tamiko ara bakiteny ilay fitenenana hoe :"hafanana mamaky loha sola".Tsy izaho na ny vahiny tonga mandalo any ihany no mikaikaika amin'izany hafanana izany fa na dia ireo tompotany efa zatra ao aza dia vaky vava mihitsy.Ny anton'izany dia ny fiovana misy eo amin'ny tontolo iainana eran-tany sy indrindra eto amintsika,satria raha teny anabakabaka teny izahay dia nahita doro tanety miitatra be ary ny setroka aterak'ireny no mahatonga ilay antsoina hoe "effet de serre" hany ka mihamafanana ny andro ary dia mitete ny hatsembohana.Ny akanjo anaovana maraina tsy anaovana ny tolak'andro ary hafa koa no entina se hariva ,ny alina moa dia ilaozana ny firakotra ary dia ny rano ao amin'ny douche no tena mifankatia amin'ny tena ! hihihihihih !

Izay ny amin'iny fa ao koa ny fiovan'ny tanana'i Morondava izay hitako fa tena ratsy b ny lalana eo antampo-tanana, ny tsena efa nisy fiovana kely ny fahdiovany fa ny fako no feno mivangongo miandry mpanala na dia efa misy aza ny ezaka atao amin'izany dia mbola tsara raha asiana fiheerena ihany satria toerana  sy tanana be vahiny mitsidika any amin'io faritra io.

Tsy ampy koa ny toerana fialam boly ho an'ny tanora izay itovizan'ny tanora malagasy rehetra moa izany ary tsy asiana resaka lava momba izay

ny moron dranomasina dia mbola betska aihany no mihevitra ny torapasika ho toerana fanariana maloto na fivoahana , itovizan ny nosy ste marie araky ny tenin'ny filoha ra8 ilay izy.tongo bakivaky ka mahamenatra.Tsy tahotra tsy henatra fa andro atoandro b nanahary izao dia misy olona sahy mivalana eonefa dia misy ankizy milomano eo amin 'ny faritra manodidina eo !Mila  ezaka mafy ny momba an'iny, ef nasiana toerana fivoahana ihany ao antsena ao fa tsy haiko ny mahatonga izany anefa.
Ny fahasimban'ny moro dranomasina moa efa tsy tenenina tsony fa ireo vato be natao fiaro sy ny vy marobe natsangana tamin'iny toeran iny dia efa tena kosa sy potika ary nokaon'ny ranomasina tanteraka ary lasa arafesina sy potika  izay manjary manimba ny mason'ny mpitazana ary koa lasa mampatahotra ny mpilona amin'ny loto aterany.

Tany toliary moa dia nandalo indray andro aho no tao ka tsy nahita tanana firy fa asa koa no naleha tany , ny malaza ao dia ny tsy fandriam pahalemana araky ny resaka nifanaovana tamin'ireo namana vitsivitsy tany.

Fa mba tsetsatsetra  tsy aritra no ilazako eto ampamaranana fa tena nahafaly ny ankamaroan'ny olona mponina tamin'ireo toerana ireo izay sendra anay ka tafaresaka taminay no nahare fa i Andry TGV no lany ben'ny tanana ao Antananarivo ao ary dia gaga ny tenanay fa na tany Mahabo aza dia misy olona nihoraka mihitsy raha nolazainay fa niova ny ben'ny tananan'antananarivo fa tsy olon'ny tim akory.
Mahagaga anay izany satria ohatran'ny tsy nahataitra an-dry zareo akory ny eo aminy fa ny nahafaly azy dia izay niseho taty antananarivo !

Tsapa sy hita izao fa tsy azo hamaivanina intsony ny tanora eo amin'ny lafiny ara politika

ravatorano | 13 Desambra, 2007 10:42

Na dia mbola tsy ofisialy aza ny fandresena miezinezina nobatain'ny Tanora malaGasy Vonona teo andrenivohitra dia hita sy tsapa ary azo lazaina fa tsy azo atao ambanin javatra intsony izany izao ny hevitry ny tanora eo amin'ny safidy ara politika.
Nisy fitomboana ny fahavitrihana nifidy,nisy fitomboana ihany koa ny tanora feno taona afaka nifidy ary izany rehetra izay dia ahafahana milaza fa be tamin'izy ireo no nadrotska ny vatony ho an'i Andry Rajoelina ka nahazahoany an'ireny isanjato avobe ireny satria dia nilaozany lavitra tokoa ny mpifaninana aminy.

Izao koa dia hita fa tokony hipetraka hisotro ronono amin'izay ireo "dinausore" mpilalao politika eto amin'ny tanana fa lasa mikobaka ambava fotsiny fa tsy mahavita ny tokony hataony rehefa tonga eo ami'ny toerana misy azy

Lany izany zao ry zareo ao ami'ny TGV koa dia miandry isika,miandry aza hiasa ary hiara hiasa aminy ho falmpandrosoana ity renivohitry ny malagasy rehetra ity,hiara hiasa miny hoy aho fa tsy hanao sakatsakana indray amin'izay teti panorona hitany fa hampandroso haingana ny tanana

Mino aho fa hiara hisalahy hatrany ny commune sy ny fanjakana foibe amin'ny fampandrosoana ny tanana indrindra fa ny renivohitra

Ry zareo tim izany zao teto Antananarivo no tratran'ny premier tour dia vita indray tamin'ity ah

atao ahona fa kodiaran tsarety ny fiainan ka rehefa eo amin'ny toeran ianao mahaiza manararaotra manasoa ny vahoaka e

 

lasan'ny Tanora malagasy vonona sy i Andry Rajoelina izany ny fandresena teto Antananarivo

ravatorano | 13 Desambra, 2007 06:04

http://www.mira.gov.mg/election/resultat-communal-region-antananarivo.php?c1=1&c2=1

Io zany ny site an'ny ministeran'ny atitany ahafahanao mijery ny vokatra teo antananarivo renivohitra fa tsy dia asiana komentera tsony e fa dia lasan'ny tanora malagasy vonona ny tanana

hijery fety sa hiatrika propagandy

ravatorano | 03 Desambra, 2007 10:19

maro ireo olona tonga amin'ireny famoriana ho an'ny fampielezan-kevitra ireny

manontany tena hany aho hoe hijery fety ve ny olona sa hiatrika fampielezan-kevitra

raha ny olona tonga teny antsonjombe omaly izay aloha dia aoka fotsiny raha ireny marina no hifidy an'Ingahy Andry Rajoelina dia efa isan'ny any Tsimbazaza ny ila tongony

torak'izany koa ny niatrika an'Ingahy Rafalimanana fa dia vahoaka tokoa

Ny aritista izay manohana mivantana na koa mikarama amin'ireny fampielezan-kevitra ireny no mahatonga ny olona ho tonga marobe raha hjery fety ry zareo nefa amizao fotoana izao efa fomba fiady hitarihana ny olona hanaraka ny fampielzan-kevitra ireny

ka raha izany ary hijery fety sa hiatrika fampielezan-kevitra ny olona ?

Izy roalahy ireo izany zao no tena hiady ny toerana ao Tsarafaritra Tsimbazaza ao

Samy tanora ary samy manana ny maha izy azy ka ny faniriako dia aoka mba izay tena safidian'ny olona no handresy ary aoka  izay lany eo mba ho ben'ny tananan'Antananarivo tokoa !

 

raikitra indray ny fifidianana sy ny kalxon lavareny eraky ny tanana

ravatorano | 28 Novambra, 2007 04:33

Nanomboka omaly ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana Ben'ny tanana eto Madagasikara.raikitra indray izany ny famoriana vahoaka sy ny fizarana tee shirt maro loka e !

Niainga tsara izy omaly raha ny teto Antananarivo Renivohitra no jerena sady ny tena ihany koa nivezivezy nandehandeha omaly ka nahita sy nifanojo tamin'ireo mpanao fampielezan-kevitra ireny.Nisy nanome tee shirt mihitsy aza ny tenanay ary dia misaotra azy fa hividy aza atao !Wink

Kandidà telo aloha hatramin'izao no tena nanao ny fampielezan-keviny omaly dia Ingahy Rafalimanana Hery PDS amin'izao fotaoan izao izay an'ny TIM,tao koa Ingahy Rajoelina Andry na i *Andry TGV, ary ilay akiray dia Ingahy Ramiarinjatovo izay ben'ny tananan'Alasora fahiny fa nirotsaka indray eto andrenivohitra.
Vao manomboka ity ny fandehany fa ny tsikaritra aloha dia misy amin'ireo artista malaza no mitaona sy nankalaza an'Ingahy Andry TGV omaly ary naneho hevitra mihitsy ny mba hanohanana azy dia i Lola ,Tovo jHayNary ao amin'ny tarika Zay,i Melky .......

Ingahy Rafalimanana kosa dia notronon'ireo mambra ao amin'ny birao politikan'ny antoko Tim teo amin'ny auditorium Ankorondrano ary nahavory olona tim marobe tokoa

 

Amizao fotoana dia iadivana tokoa ary tena ifandroritana ny mitaona ny tanora satria ny tanora no ho avin'izao firenena izao.Samy manao izay ho afany amin'ny fakana ny vaton'ireny tanora ireny amizao.

Milamina sy nizotra ara dalana aloha ny omaly ary irariana mba ho toy izay foana mandrapahatongavan'ny 11 decembre hifaranan'ny propagandy

 

mahazo vahana tokoa izao ny site de rencontre ireny eto madagasikara

ravatorano | 15 Novambra, 2007 09:58

raha vao miditra cyber enao ka mitopy amin'ny olona manodidina anao sy izay zavatra ataony eo dia izao foana no miseho injinja raha vehivavy na tovovay ilay olona eo akaikinao : mijery site de rencontre izy ary dia raikitra ao mitsaty,mifanoratra mailaka sns e !

Za tsy miteny hoe ratsy izany fa ny antony araky ny fanadihadiana dia maro amin'ny tovovavy malagasy no te hanambady vahiny na firy taona izy na firy na tiany io tsia mba hahafahany miala eto ka hiondranany any ampitan-dranomasina any satrai any hono miasana sy milamina kokoa ny fianany noho'ny eto sady leo tebiteby sy fahoriana lava izao hono ry zareo !

Mbola ny fanadihadiana ihany no nahitako fa ny tovovavy eo amin'ny 23 taona ka hatramin'ny 35 taoana eo no tena voasarika amin'izany ary misy aza ry zareo efa manana ny olotiany ??? nefa moa atao ahona fa izay angah ilay hoe fitadiavana tsy mahazaka maniraka satrai lasa fitadiavana ilay izy : fitadiavana vady mba hitadiavana vola vahiny hahafahana manampy ny aty an-tanana na hahavitana trano aty fara faharatsiny

soa aza zareo izay reko lasa any mba mieritreritra an'izay koa fa raha toa ny sasany izay voalaza ihany koa fa tsy antany tsy amparafara fa tratran'ny lango sy lainga marivo tototra teo dia roboka kay rehefa tonga tany lasa "nadevo-pitiavana" tsotra izao hany ka nidi-droa ohatran'inona moa e........Nampalahelo

Farany mba asio fisainana ihany ry zareo ny momba an'izay an fa tsara lavitra ny mieritreritra sy mandinika alohan'ny hanaovana sy hirosoana amin'ilay izy !

 

mahazo vahana tokoa izao ny site de rencontre ireny eto madagasikara

ravatorano | 15 Novambra, 2007 09:58

raha vao miditra cyber enao ka mitopy amin'ny olona manodidina anao sy izay zavatra ataony eo dia izao foana no miseho injinja raha vehivavy na tovovay ilay olona eo akaikinao : mijery site de rencontre izy ary dia raikitra ao mitsaty,mifanoratra mailaka sns e !

Za tsy miteny hoe ratsy izany fa ny antony araky ny fanadihadiana dia maro amin'ny tovovavy malagasy no te hanambady vahiny na firy taona izy na firy na tiany io tsia mba hahafahany miala eto ka hiondranany any ampitan-dranomasina any satrai any hono miasana sy milamina kokoa ny fianany noho'ny eto sady leo tebiteby sy fahoriana lava izao hono ry zareo !

Mbola ny fanadihadiana ihany no nahitako fa ny tovovavy eo amin'ny 23 taona ka hatramin'ny 35 taoana eo no tena voasarika amin'izany ary misy aza ry zareo efa manana ny olotiany ??? nefa moa atao ahona fa izay angah ilay hoe fitadiavana tsy mahazaka maniraka satrai lasa fitadiavana ilay izy : fitadiavana vady mba hitadiavana vola vahiny hahafahana manampy ny aty an-tanana na hahavitana trano aty fara faharatsiny

soa aza zareo izay reko lasa any mba mieritreritra an'izay koa fa raha toa ny sasany izay voalaza ihany koa fa tsy antany tsy amparafara fa tratran'ny lango sy lainga marivo tototra teo dia roboka kay rehefa tonga tany lasa "nadevo-pitiavana" tsotra izao hany ka nidi-droa ohatran'inona moa e........Nampalahelo

Farany mba asio fisainana ihany ry zareo ny momba an'izay an fa tsara lavitra ny mieritreritra sy mandinika alohan'ny hanaovana sy hirosoana amin'ilay izy !

 

maro no mimenomenona amin'izao satria.....

ravatorano | 14 Novambra, 2007 05:07

 

Preview

maro no tsy nanampo mihitsy satrtia sondraina tamin'ny kabary politika ary tsy nahay nanavaka ny  tena marina amin'ireny kabary ireny sy ny zava hisy sy misy amin'ny fiainana diavin'ny firenena

Madagasikara dia nosy ary tsy afaka misaraka amin'izao tontolo izao indrindra eo amin'ny ara toe karena.Maro ny fanampiana azotsika avy amin'ny mpamatsy vola sy ireo firenena matanjaka,maro ny tetik'asa izay efa vita sy mbola hatao.....

nefa dia maro amizao no mimenomenona satraia ......

 ny vidin'ny jiro sy rano dia niakatra eo amin 'ny 20% eo nefa tsy arak'izay akory ny zava misy fa na dia ny filoham-pirenena aza dia tratran'ny "delestage" raha nikabary teny Iavoloha...

Io indray ny solika, isika moa tsy mbola mitrandraka azy io na dia be aza ireo fampanantenana sy fanatenana ny ahitana an'izany eto amitsika, misy eto fa mbola fitrandrahana tsy azo amisy fa mbola "expérimental" fotsiny ihany aloha hatramin'izao.Io vidin'ny solika io izay midangan izay tsizy dia hampitombo indray ny fiakaran'ny vidim-piainana eto madagasikara hisondrotra avokoa ny entana ho vidiana rehetra izao ....

... ary manginy fotsiny ity fiakaran'ny hetra alaina amin'ny mpiasa ity izay ny "cadre moyen" no tena tratrany satrai betsaka amin'ny mpiasa malagasy no eo amin"io toerana io.
Tsara ny mandoa hetra satria adidinao eo amin'ny firenena izay fa tena ampiasaina marina amin'ny fampivoaran any firenena kosa v izany ?

eo injinja isiaka izao .........

d mitohy ihany ny fimenomenonana...; na dia tsy ho voatanisako eto aza izao rehetra izao......

 Manao izay ho afany tokoa ny fanjakana mijoro sy mitondra eto amin'izao fa mety tsy afa manoatra nohon'ny antony fiankinan doha amin'ny mpamatsy vola nefa tsy maintsy mindram bola hanarenana ny firenena

 

dia tsy maintsy himenomenona foana izany aloha satrai tsisy zavatra tonga lafatra tanteraka e !

ny mahatsara ny makany amin'ny reality rehefa avy ni virtuality ! hahaha!

ravatorano | 12 Novambra, 2007 10:29

ravatorano
Mbola maro ny namana no misalasala mihitsy amin'ny famojena ireny fihaoanana isan karazany karakarain'ny mpiserasera ara virtoaly ireny.
Vitsy ny ankizy no te hiseho mivantanana hoe ity aho mitondra ny ps toy izao.
Ny antony aloha mety maro dia maro fa tsy ho voatanisako eto sady izao ihany koa samy manana ny antony io ary samy mandeha amin'izay fantany fa mamapety ny fiainany
Fa izao nefa aza hadino fa rehefa tena tafaresaka sy tena tafiditra lalina amin'ilay fianeraserana ami'ny tranokala ianao dia mba manitikitika anao ihany ilay hoe mba toa an'iza ary ity na ireto olona mpiresaka amiko ireto !
dia raikitra ilay hoe mba andefaso sary e ! nefa eo mbola misy ahiahy ihany hoe sao dia tsy tena io izy ! hahahaha !
dia na te handroso aza mataotra ihany satria ao ilay antony tsy haiko hihihihihi
mahatonga anah miteny an'izany mantsy dia be ihany ireo izay mba renay izay hoe ho avy rehefa misy fihaoana nefa moa tsy tafa tampoka na tsy tonga indray nohon'ny antony maro samihafa
tsy omena tsiny zareo fa izay no fantany fa mety dia milay foana e sady izany koa tsy hanimbana ny fifaneraseranana ary ami'ny virtoaly kah !
fa na izany aza dia mba maniry hifankahita sy hifankahalala bebekoakoa amin'ireo namana rehetra fa tsara lavitra ange no mifanala ara realy nohon'ny ara virtoaly e

fambolena zanakazo teny Ambatofotsy

ravatorano | 12 Novambra, 2007 10:21

ravatorano
Raikitra indray izany zao ny fambolena zanakazo e
ilay nataon'ny namanan serasera dago teny ambatofotsy iny dia zanakazo fihinam-boa dia ny kaki izany no natao teny fa amin'izao mbola tsy tena ao anatin'ny fotoana fambole-kazo isika
na izany aza dia naka tombony ihany izahay namana tonga teny nanefa ny adidy
Ho avy tsy ho ela ny fambole-kazo eny Andranovelona izay efa misy toerana natao ho a'ny namana serasera dago mihitsy satrai isika efa mpikambana feno amin'ny fikambanana milasoa izay miezaka ny handrakotra azo maintso mavana an'ilay tendrobohitra lohavohitra io izay toerana ipoiran'ny eau vive sotroin'ny be sy ny maro iny
Misaotra anareo namana rehetra tonga teny
misaotra ny mpikarakara ny hetsika toa ireny fa mafinaritra e
misaotra an'ilay namana avy ao amin'ny foko ihany koa
dia misaotra anareo tonga mitsidika eto

Aleo atao amposy ny vola hanaovana vacance

ravatorano | 11 Jolay, 2006 22:35

Miakatra indray ny solika ary efa any amin ny telo arivo ariary any.Noho izay dia nampiakatra ny saran dalana ihany koa ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly rehetra eto amin'ny firenena.Eo amin ny 35% ka hatramin 'ny 45% izany fiakarana izany raha ny tsikaritro aloha raha sendra nandalo teny Anosizato atsinanan aho teny amin ny fasan'ny karana sy teny Ambodivona izay toerana itobian ireo fiara manao asa fitaterana.
Raha manao kajikajy ianao dia tena sempotra miitsy ary vitsy ny fianakaviana no afaka hiaraka hanao vacance izany amizao fa tena tsy zakan 'ny fahefa-mividy tsotry eh !

Raha avy eto antananarivo enao no ho any Mahajanga izany defa 25.000 ariary ny saran-dalana an 'olotokana ka raha efatra na dimy mianaka nareo defa 250.000Ariary izany mandroso miverina ny trano hitobiana mbola manginy,ny sakafo snss.Raha ho any toamasina indray dia 15.000Ariary ny sarandalana , izany ho any tuléar na antsiranana izany aloha dia ataovy nofy fa tena tsy ho zaka miitsy satria niakatra be.

Ka aleo lavitra aloha atao ampoasy ny sosy dia ny sabotsy sy alahady no mandeha mitsangatsangana ety amin'ny manodidina ety ihany fa tsy vita kalé

 

inona no atao reefa azo ny baka na baccalauréat

ravatorano | 11 Jolay, 2006 22:10

voaloany injinja kalouh d we hianatra eny amin ny oniverisité.Ho an ireo saragan olotsotra dia ny oniveristé panjakana no hidirany ary ny manakatao dia afaka miditra ami ireny institut marobe andoavambola ireny.
Amizao fotoana izao dia maro ny tanora no manana diploma , manana ny traikefa entina miasa saingy ny famoronana asa ho azy ireo no tsy maharaka.
Ny tsenan'ny asa eto Madagasikara ho an ireo tanora mahavita fianarana dia tena ety sy tery miitsy ary sarotra ihany koa ny managana orinasa najinika ho an'ny tena raha jerena amin'ny fisehoan ireo sakana maro miseho eny rehetra eny.Ny"procédure" ihany koa tena lava no sarotra

Raha afaka baka zany dia aoana ? mianatra sy miakatra amin ny ambaratonga ambony indray é d reefa mahavita eo vao tena ho loza satria hitady asa amizay ???????

Tonga soa ravatorano!

ravatorano | 05 Mey, 2006 05:30

Ity no lahatsoratra voalohany ao amin'ny blaoginao. Azonao fafaina na ovaina ao amin'ny Toeran'ny mpandrindra ity lahatsoratra andrana ity.
Misaotra anao mampiasa ny Blaogy.
1 2 3 4 5 6 7 8  Manaraka»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb